Thánh Lễ An Táng cho Cha Chánh Xứ Gioan Lưu Mai Khiên sẽ có trực tuyến cho những ai không thể đến tham dự thánh lễ tại Giáo Xứ Chúa Phục Sinh. Xin mọi người sắp xếp thời gian để tham dự thánh lễ cầu nguyện Cha. Thánh Lễ được cử hành lúc 9:00 am thứ bảy ngày 11/ 6/ 2022.