Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2022Chúng ta sẽ có tĩnh tâm lúc 7 giờ tối Thứ Sáu (2/12), tối Thứ Bảy(3/12) và trưa Chúa Nhật lúc 12 giờ 15 pm (4/12). 

Tối Thứ Sáu và tối Thứ Bảy sẽ bắt đầu bằng Thánh Lễ, phần giảng Tĩnh tâm sẽ tiếp theo. Sau phần giảng Tĩnh tâm trưa Chúa Nhật sẽ có các cha giúp cho chúng ta xưng tội, giao hòa với Chúa và với anh chị em đồng loại. 

Đây là dịp để mỗi người nhìn lại cuộc sống thiêng liêng và xin ơn đổi mới. Xin mọi người sắp xếp thời giờ để tham dự những ngày tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng Con Chúa Giáng Sinh. 

Giao hòa đổi mới ai ơi,

Tĩnh Tâm Mùa Vọng ta thời tham gia

Mừng Con Một Chúa sinh ra

Gia đình, Giáo xứ vang hòa Giáng Sinh